VERITAS EDITORIAL

Ang tunay na tagumpay ng eleksyon

Mga Kapanalig, naging matagumpay nga ba ang eleksyon? Iba’t iba ang naging opinyon tungkol sa naging resulta ng eleksyon, lalo […]

Kapayapaan sa kabila ng pagkakaiba-iba

Mga Kapanalig, itinalaga ng United Nations ang araw na ito, Mayo 21, bilang World Day for Cultural Diversity for Dialogue […]

Dangal ng pagboto

Mga Kapanalig, hindi naging malinis ang nakaraang halalan. Hindi ito dahil nagkaroon ng malawakang dayaan, kundi dahil naging laganap at […]

See All