500 Years of Christianity Countdown

‘Huwag kayong matakot! si Hesus ito’