catholink informission

San Antonio at 75

Hunyo 12, 2018, Loreto St. Sampaloc Manila, Ito and ika-75 na taon na celebrasyon nila na pinaghahandaan taon-taon na inaalay kay St. Anthony de Padua. Initugarian itong pinakaaabangan nilang okasyon dahil di lamang dahil maigit 75 na taon, ngunit, nagbabalak din and simbahan na itinagurian itong opnisyal at kikilalanin na shrine sa buong bansa.

Ayon sa napanayam naming si Fr. Christopher Tibong, ang pinstang ito na inaalay kay St. Anthony de Padua na tinatawag na “Miracle Worker” ay hindi lang basta 75 years ang pagkakatanda. Ang “Shrine” na ito ay nagsimula nuong pang 16th century nuong panahon ng Kastila at isa lang sya maliit na kapilya dati. Ayon kay Fr. Tibong, habang tumatagal ang panahon, dumadami ang deboto, lumaki ang simbahan, at nagkaroon ng parokya ni Loreto.
Ang pistang ito ay hindi lang dahil sa katagalan nito, ngunit, ito rin ay nagsisilbing daanan para sa pagbabagong “Evangelization” sa simbahan. Ang simbahan din ito, ay di lang sa mga local na nakatira, ito rin ay dinadayuhan ng mga taga malayong lugar. Ayon kat Father, madalas itong dinadayo ng mga taga- Norte tulad ng Ilocos Norte, Pampanga, Bataan, Neuva Ecija, at Quezon para makideboto sa araw na ito. Mabenta din sa mga bata ang simbahan kaya madami ding kabataan and nakikisali at nakikihalubilo sa parokya dahil sa mga programang inihahandog nito. Madami ding mga tao na nakikidayo sa simbahan upang magpagamot. Ayon kay Fr., mayroon din “Spiritual and regular clinic for the poor with nurses and doctors”.

Bilang preperasyon nito, ang novena ay umaabot ng 9 na misa, nagiimbita sila ng mga ‘diocese” sa manila, at mga bagong programa tulad ng “Series of evangelazation”, ”Francism programs” tulad ng “Year of the clearginess” at ang “Regular life and Cleargy”. Naibanggit din ni father na papahabanin ng simbahan ang oras ng “confession” at misa. inaasahan ng simbahan na dumami pa ang makisama sa pista at itinagurian na silang “National Shrine” sa pista o sa susunod na pista.

Ang pista sa St. Anthony ay nagaganap sa Hunyo 13, 2018, Loreto St. Sampaloc Manila