Mga Kapanalig, sa unang pagkakataon ay humirang si Pope Francis ng isang babae sa synod ng mga bishops. Siya si Sister Nathalie Becquart mula sa Pransya. Siya ay bahagi ng general secretariat ng sinodo para sa Synod on Synodality sa Oktubre sa susunod na taon.

Ano nga ba ang ginagawa ng synod ng mga obispo? Ang synod o sinodo ng mga obispo ay ang kapulungan ng mga obispong nagpapahayag ng mga pangangailangan ng mga mananampalataya at ng pakikiisa sa kanila ng Santa Iglesia. Sa pamamagitan ng sinodo, nangangalap ang Santo Papa ng mga impormasyon sa isang tema o isyu mula sa mga lokal na Simbahan. Papel ng sinodo na kausapin at pakinggan ang mga lokal na simbahan at magbigay ng impormasyon at mga mungkahi sa Santo Papa sa mga tinatawag na ecclesial questions.Isa sa mga sinodo ng mga obispo sa mga nagdaang taon ay ang Synod of Bishops on Young People, the Faith and Vocational Discerment na ginawa noong 2018. Sa sinodong ito, may mga tanong kung bakit hindi maaaring bumoto ang mga babaeng relihiyoso sa dokumento ng sinodo. Nagkaroon din ng Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops noong 2012 kung saan pinag-usapan ang New Evangelization for the Transmission of the Christian Faith. Isang mahalagang bunga ng sinodong iyon ang apostolic exhortation ni Pope Francis na pinamagatang Evangelii Gaudium, kung saan inilatag ni Pope Francis ang mga paraan ng pagpapalaganap ng Salita ng Diyos sa mabilis at nagbabagong panahon.

Bakit naman mahalaga ang hakbang ng Santo Papa na hirangin si Sister Nathalie Becquart sa sinodo? Ito ay dahil sa unang pagkakataon, may isang babaeng relihiyosong magkakaroon ng karapatang bumoto sa isang kapulungang binubuo ng mga lalaki. Ayon sa secretary-general ng synod, ito ay isang hakbang na nagpapakita ng kagustuhan ni Pope Francis na magkaroon ng mas malawak na espasyo para sa pakikilahok ng mga kababaihan sa proseso ng malalim na pagninilay at pagpapasya (o discernment) ng Simbahan. Paraan din ito ng pagbibigay ng boses sa mga kababaihang bumubuo ng kalahati ng populasyon sa buong mundo.

Hindi na nakagugulat ang hakbang na ito ng Santo Papa. Matatandaang noong nakaraang buwan ay binago ni Pope Francis ang doktrina ng Santa Iglesia sa Canon Law na nagsasabing maaari nang maging lector at altar servers ang mga babae. Bagamat matagal na itong ginagawa sa maraming simbahan, ang pormal na pagkilala ng ating Simbahan ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa gawain at partisipasyon ng mga babae. Sabi nga ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, kinakailangan pa ring magbigay ng mas malawak na oportunidad tungo sa inclusive na Simbahan, isang Simbahang kinikilala at pinahahalagahan ang presensya at kontribusyon ng kababaihan. Nakaugat ang paniniwalang ito ng ating Simbahan sa pantay na dignidad ng babae at lalaking kapwa nilikha ng Diyos. Ang pagbibigay ng karapatang bumoto sa sinodo ay hindi lamang pagdinig sa boses ni Sister Becquart kundi pagdinig sa boses ng milyun-milyong babaeng mananampalataya. Hindi nito pinalalabnaw ang partisipasyon ng kalalakihan sa buhay ng Simbahan, bagkus ay lalo nitong pinagyayaman ang mga karanasang dapat paghanguan ng mahahalagang aral ng ating Simbahan.

Mga Kapanalig, malayo na ang narating ng ating lipunan at ng ating Simbahan sa pag-angat ng katayuan ng kababaihan at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Kung iisipin, sa paglikha pa lamang ng Diyos, kinikilala na niya ang pangangailangang kilalanin ang kababaihan. Mababasa natin ito sa Genesis 2:18, “Hindi mabuti na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong.” Samakatuwid, nararapat lamang na kilalanin at itaguyod ang mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan at maging sa Simbahan.

Sumainyo ang katotohanan.