Cultural

Pairalin ang “habag at awa” laban sa kasamaan sa lipunan – Cardinal Tagle

Nananawagan si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa lahat na pairalin ang awa at habag ng Diyos sa gitna ng kasamaan at kawalang awa ng lipunan o ng mundo.

Ito ang mensahe ng Kanyang Kabunyian sa pormal na pagbubukas ng Jubilee Door of Mercy sa Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o Manila Cathedral.

Ayon kay Cardinal Tagle dapat tigilan na ang pagnanakaw at katiwalian sa bayan.

“Itigil na ang pagnanakaw na walang habag. Ipakita ang pagdamay na may habag. Itigil na ang corruption na walang habag. Palitan ng katinuan, katinuan na mahabagin.”pahayag ni Cardinal Tagle.

Ipinayo din ni Cardinal Tagle na itigil na ang paglapastangan sa karapatang pantao ng mga kababaihan at mga bata na siyang pangunahing naaapi sa mapagsamanatalang lipunan.

“Itigil na ang paglapastangan at paghalay sa mga babae at mga bata, walang habag. Ipalaganap ang habag ng paggalang.”pahayag ni Cardinal Tagle.

Binigyang pansin din ni Cardinal Tagle ang pagsasamanatala sa kahinaan ng mga mahihirap na dapat matigil na ngayong taon sa pormal na pagbubukas ng taon ng awa at habag.

“Itigil na ang kawalang habag, ng pananamantala, pagsasamantala sa mga mahihirap. Tugunan ng habag ng pagtulong ang pakay.”mensahe ni Cardinal Tagle.

Itigil na ang walang habag na pangungutya sa hindi nakakarinig at pagtatawa sa hindi nakakakita, palitan ng habag, ng pakikiisa at pakikibuklod.

Inaasahan din ni Cardinal Tagle na mahinto na ang kawalang habag ng karahasan, pagpapatayan na walang humpay at palitan ng habag na yumayakap sa kapwa.

Kasabay nito ang paghamon ng Kardinal sa bawat mananamplataya na maging matibay na pundasyon ng simbahan ni Kristo.

“Kung kaya naman sa taon ng habag at awa ng Diyos, tayo na bumubuo ng simbahan sa Manila. Tayo na bumubuo ng buhay na templo, tayo na mga buhay na bato, ipakita natin sa mundo ang mabuting balita ng habag ng Diyos.

Let that experience of mercy lead us to be agents, instruments of mercy. Let us build up the world, let us build a society where mercy prevails. Without mercy, no church, no society, will ever be built up. Let us build a society on the foundation of the merciful Jesus and let each one of us be a stone in the construction of a just, truthful, loving society. A society of mercy.The holy door of mercy. A symbol of Jesus, the way to the father. The way to the merciful father, the way to the salvation. For we are saved only by the mercy of God. When we enter that door, we make a commitment. Jesus will be the way for me. And if I take Jesus as my way, there is only one way, the father. The merciful heart of the father.” paliwanag ni Cardinal Tagle.