Mga Kapanalig, mayroon tayong dalawang magandang balita para sa mga bata!

Ipinasa kamakailan ng Kamara ang dalawang panukalang batas na magpapaigting ng proteksyon para sa mga batang Pilipino. Ang mga ito ay ang pagbabawal sa pagpapakasal ng mga bata o child marriage at ang pagtataas sa edad ng statutory rape. Naghihintay na lamang ang mga panukalang batas na ito ng pirma ng pangulo.

Nauna nang ipinasá sa ikatlo at huling pagbasa ang Ending Child Marriage Bill. Ayon sa United Nations Children’s Fund (o UNICEF), pangsampu ang Pilipinas sa buong mundo sa may pinakamaraming bilang ng mga batang ikinakasal. Karaniwang ipinapakasal ang mga bata dahil sa kahirapan o kaya ay upang protektahan ang dangal ng kanilang pamilya at maiwasan ang kahihiyan. Ngunit dahil dito, maaga ring nagbubuntis ang mga batang babae, at mapanganib ito sa kanilang kalusugan. Mataas rin ang posibilidad na tumigil sila sa pag-aaral, at sa hinaharap ay mas mahirapan silang makakuha ng trabaho o kaya naman ay manatili sa trabahong mababa ang sahod. Malaki rin ang banta sa kanila ng pagkakaroon ng sexually transmitted diseases at ng pagiging biktima ng karahasan at pang-aabuso. Napakatindi ng mga negatibong epekto ng child marriage sa kalusugan at pag-unlad ng mga batang babae, at sa panlipunang estado ng kababaihan sa pangkabuuan.

Ang End Child Rape Bill o ang panukalang batas na nagtataas sa edad ng pagturing sa statutory rape mula 12 sa 16 na taon ay pumasa na rin sa ikatlo at huling pagbasa. Isa rin ito sa matagal nang isinusulong ng mga child rights advocates upang palakasin ang proteksyon ng mga bata laban sa pang-aabuso. Maliban sa hindi na kinakailangan pang paulit-ulit na ikuwento sa korte ng mga batang edad 13 hanggang 15 taong gulang ang ginawa sa kanilang pang-aabuso, nagbibigay rin ito ng pantay na proteksyon sa mga batang babae at lalaki na kapwa nakaranas ng sekswal na pang-aabuso. Isa rin sa mga probisyon ng batas na ito ay ang close in age exception na maaaring nakakalito para sa ilan sa atin, maging sa isang senador na mariing tinutulan ang panukalang batas dahil dito. Ang statutory rape ay proteksyon sa mga bata laban sa pagsasamantala ng mga matatanda. Samantala, ang close in age exemption na tatlong taon ay nagbibigay-proteksyon sa mga teenagers upang hindi sila ituring na kriminal kung sila ay magkaroon ng sekswal na relasyon na consensual (o kapwa nilang ginusto), non-abusive (o hindi abusado), at non-exploitative (o hindi mapagsamantala). Hindi natin sinusuportahan ang ganitong relasyon, ngunit hindi rin dapat ituring na kriminal ang mga batang ito.

Ang dalawang batas na ito ay naglalayong paigtingin ang proteksyon laban sa pang-aabuso sa mga bata sa porma ng statutory rape o panggagahasa at ng child marriage o maaagang pagpapakasal. Maging sa loob ng ating Santa Iglesia ay mariin itong kinukondena ni Pope Francis. Kamakailan ay sinabi ng Santo Papa na lubha siyang nalulungkot at nasasaktan para sa trauma na pinagdaanan ng mga biktima ng pang-aabuso. Aniya, lubhang nakakahiya kung walang gagawin ang Simbahan ukol dito. Dahil ang pang-aabuso sa mga bata ay maaaring mangyari sa anumang konteksto, kinakailangan ng mas malakas na batas upang sila ay bigyang-proteksyon.

Mga Kapanalig, sabi nga sa Mga Awit 127:3, ang mga bata ay kaloob sa atin ng Diyos. At dahil sila ay pagpapapala sa atin, kailangan natin silang alagaan at protektahan. Ang pagsasabatas ng mga patakaran upang paigtingin ang proteksyon para sa mga bata, anuman ang kanilang kasarian o estado sa buhay, ay nagpapakita ng pagturing natin sa kanila bilang mga biyaya ng Diyos. Ito ay responsibilidad natin bilang mga Pilipino at Kristiyano.

Sumainyo ang katotohanan.