Kailangang maging resilient ng ating education system, kapanalig. Parami na ng parami ang mga hamon sa education sector sa bansa. Kung hindi natin ito mapapag-tagumpayan, ang  mga estudyante, ang ating mga kabataan, ang unang-unang maapektuhan. At kapag sila ay naapektuhan, ang kinabukasan ng bayan ang nakataya.

Ang Mater et Magistra, bahagi ng ating Catholic Social Teachings, ay nagpapa-alala sa atin ng kahalagahan ng edukasyon. Ayon dito, dapat iprayoridad ng mga magulang ang kultural pati na rin ang religious formation ng bata. Gaya din ng pangangalaga ng ating spiritwalidad, kailangan din nating pangalagaan ang kabuhayan at edukasyon ng tao.  Tungkulin ito hindi lamang ng mga magulang, kundi ng lahat. Bilang isang lipunan, kapanalig – tungkulin natin  ito na hindi natin dapat isantabi.Isa sa mga suliranin sa ngayon ng education sector ay ang mababang performance ng ating mga estudyante sa mga international assessment tests, gaya ng sa Programme for International Student Assessment (PISA) ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) noong 2018. Base sa resulta ng PISA, isa sa pinaka-mababa ang ating performance.  Pinakamababa tayo sa 79 na bansa pagdating sa reading comprehension, at ang score natin sa Math at Science ay isa rin sa pinaka-mababa. Ito ay nasundan pa ng resulta ng Trends in International Mathematics and Science Study 2019, kung saan tayo na naman ang lowest score sa science at math.

Ang performance ng mga bata ay naapektuhan din ngayon ng mga adjustments na ating ginawa dahil sa pandemya. Modular man o online, malaking hamon sa mga guro at bata ang ganitong set-up, lalo pa’t malawak ang digital divide sa ating bansa. Ayon nga sa World Bank, hindi lahat ng lugar sa bansa ay may internet, at kung saan man meron, medyo mabagal pa rin ito. Nasa 16.76 mbps ang karaniwang speed sa atin, habang ang global average ay nasa 32.01 mbps.

Ang mga hamon na ito ay panawagan sa ating lahat, hindi lamang sa pamahalaan. Panahon na para sa isang kolektibong pagpa-plano at aksyon. Hindi kailanman sasapat ang satsat at reklamo. Kulang ang ating ginagawa para sa sektor ng edukasyon, hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa mga guro, para sa teknolohiya, at para sa mga nilalaman ng ating mga kurso at curriculum.

Upang maging matatag ang ating education system, kailangan nating tingnan at isa-isahin ang mga salik ng sistema na humahadlang sa magandang performance ng mga bata. Ang pagtataas ng kasanayan ng mga guro, ang pagsasa-ayos ng mga pasilidad ng mga paaralan at teknolohiya, at ang pagtutok sa mga kahinaan ng mga bata ay iilan lamang sa mga matitingkad na problema ng sektor. Kung bilang isang bansa ay sama-sama natin itong haharapin ng walang sisihan, madali natin magagapi ang mga hamon na ito. Tandaan, ang katatagan ng education sector ay tagumpay para sa lahat. Ang kinabukasan ng bayan ang nakataya dito.

Sumainyo ang Katotohanan.