Kapanalig, ang inequality sa ating lipunan ay isang isyu na kay hirap tugunan. Ang hindi pagka-pantay pantay na ito ay makikita hindi lamang sa malaking pagkakaiba ng kita o sweldo ng mga manggagawa, kundi pati na rin sa access mga batayang serbisyo ng bayan.

Ang GINI index kapanalig, ay nagsusukat ng income inequality, kung saan ang zero ay nangangahulugan ng perfect inequality. Dito sa ating bayan, tinatayang nasa 0.432 ang GINI index ayon sa World BankSa regional level, ang myay pinakamataas na income inequality ay ang Eastern Visayas and Central Visayas. 0.465. kanilang GINI coefficient. Ang may pinakamababang GINI coefficient naman ay ang BARMM na nasa 0.28 lamang.

Malawak na inekwalidad pa rin ito kapanalig, at nakikita ito sa pa iba ibang lebel ng growth o paglago ng mga lugar sa ating bayan, na masasalamin sa antas ng kontribusyon ng mga rehiyon sa GDP ng bansa. Naka-concentrate ang growth sa mga urban areas ng bansa, lalo na sa National Capital Region, na siyang nangunguna sa laki ng ambag sa GDP. Umaabot sa 31.9% ang kontribusyon nito sa GDP noong 2020, habang ang pinakababa ay sa BARMM na nasa 1.4%. Kung titingnan naman per island, ang Luzon ay may pinaka-mataas na ambag na umaabot ng 69.2% habang ang Visayas, 13.6% at ang Mindanao, 17.2%.

Kung atin ding bibigyang pansin ang ang growth ng mga rehiyon at isla sa ating bansa kung saan mataas ang hindi pagka-pantay pantay, mas aarangkada ang buong bayan. Kung dadalhin din natin ang development sa ating mga naghihirap na rehiyon, mas maiibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Mas inklusibo ang ating kasulungan.

Kapanalig, ang pagsulong ng lahat ng isla at rehiyon sa bansa ay mahalaga dahil katumbas ito ng mas matatag na pag-unlad ng bayan. Ang development o kasulungan ay kailangan hindi lamang nakatutok sa Metro Manila. Ngayong pandemya, nakita natin na ng malawakan ang pagtigil ng pag-galaw o mobility sa Metro Manila dahil sa mabilis na transmisyon ng COVID 19, malaking bahagi rin ng kita ng bayan ang nawala. Kung dispersed ang growth ng bayan, maiiwasan natin ang malalim na contraction o recession ng ekonomiya sa panahon ng krisis gaya nito.

Ang Gaudium et Spes, kapanalig, ay may angkop na gabay sa isyu ng income disparity sa ating bayan: While there are just differences between people, their equal dignity as persons demands that we strive for fairer and more humane conditions. Excessive economic and social disparity between individuals and peoples of the one human race is a source of scandal and militates against social justice, equity, human dignity, as well as social and international peace.

Sumainyo ang Katotohanan.