CulturalLatest News

Ituring ang kapwa bilang kapatid sa iisang Ama at Ina-Cardinal Tagle

Ipalaganap ang mapagligtas na kilos ni Hesus, talikdan na ang unang krimen na pagpatay.

Ito ang hamon ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga mananampalataya sa pagdiriwang ng Misa ng Bayang Pilipino sa pagsisimula ng 2-day Philippine Conference on New Evangelization o PCNE 7.

Sa pagninilay ng Arsobispo, ipinaliwanag niya na ang krimen ng pagpatay ang sumira sa kapatiran ng magkapatid na sina Cain at Abel at ito rin ang s’yang naipapasa at patuloy na sumisira sa pagkakapatiran at kapwa ng bawat isa.

“Mga kapatid, ang unang krimen na nakasulat sa bibliya ay pagpatay na ginawa ng kapatid. Ang unang krimen ay ang pagsira ng kapatiran kapatid ang pumapatay sa kapatid. Parang hindi sila nanggaling sa iisang ina at yan ay ipinamana nang ipinamana,” pahayag ni Cardinal Tagle.

Tema ng PCNE 7 ngayong taon ay ang ‘Sino ang aking Kapwa? (Luke 10:29).

Ayon kay Cardinal Tagle, dapat nang matigil ang paglaganap ng krimen na ito at kilalanin ang kapwa bilang mga kapatid sa iisang ina na si Maria.

“Sa paanan ng krus ni Hesus, bumukal ang bagong pamilya. Pamilya na hindi na lamang nakabatay sa dugo, kun’di sa kalooban ni Hesus na tayo’y magturingan na magkakapatid sa iisang Diyos Ama at ngayon sa Kan’yang ina. Ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ay aking ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Sa ilalim ng patnubay ng ating iisang Ama matuklasan nawa natin muli ang kapatiran, ang pagiging kapwa. At sa mahal na Ina, ang ina, makilala natin na ang bawat isa bilang kapatid sa iisang pamilya,” bahagi ng pagninilay ni Cardinal Tagle.

Sa huli, hinikayat ni Cardinal Tagle ang mga mananampalataya na isalalay sa Mahal na Ina hindi lamang ang patuloy na pagsasagawa ng PCNE kun’di pati na rin ang paghahanap ng mundo sa tunay na kapatiran at pagkakapwa tao.

Ika-28 ng Enero sinimulan ang ika-7 taon ng Philippine Conference on New Evangelization sa Smart Araneta Coliseum, na dinaluhan ng humigit kumulang 10-libong mga mananampalataya.