Cardinal Homily

Homilya ni Manila Abp. Luis Antonio Cardinal Tagle sa Pagmimisa sa Pagtatakipsilim sa Paghahapunan ng Panginoon – April 18, 2019 – Manila Cathedral

Mga minamahal na kapatid kay Hesukristo, magpasalamat po tayo sa panginoon tayo ay tinipon niya para sa pagsisismula ng ating pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukrito.

At sa gabing ito atin pong ginugunita sa pagtatakip- silim ang hapunan na tinawatawag nating huling hapunan ng Panginoon kasama ang kanyang mga malalapit na kaibigan, ang mga disipulo. Ang huling hapunan kung saan natupad ang naganap libong taon na ang nakararaan sa karanasan ng mga unang Israelita a na narinig natin sa Unang Pagbasa na sila ay alipin ng Ehipto sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Dugo na ipinahid ng mga Israelita sa hamba ng kanilang pintuan.  Sa hapunan ng Paskua sila ay naligtas sa dugo ng kordero.

Pero  ngayon ay hindi  na hapunang pang Paskua na kailangan ng isang kordero at ng kanyang dugo. Sa halip, sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Korinto sa Ikalawang Pagbasa, Si Hesus na ang kanyang dugo, ang kanyang katawan,yan ang kanyan iniaalay para sa atin. Kaya nga tinatawag natin siyang Kordero ng Diyos. Hindi niya na kailangan ng isang tupa na gigilitin ang leeg at ang dugo ay kukunin upang maligtas tayo. Hindi siya bibili ng isang tupa upang ialay ang sarili niya, ang bagong Paschuaa. Siya ang bagong Paschua, siya ang bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. At yun ay magaganap sa krus subalit sinimulan na sa huling hapunan. Ito ang aking katawan para sa inyo. Ito ang aking dugo para  sa inyo. Gawin ninyo ito sap ag-alala sa akin.

Sa ebanghelyong ating narinig mula kay San Juan, sa hapunan ding iyun may ginawa pa si hesus. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad, at sa pagakakawketo ni San Juan ng huling hapunan na kasamang paghuhugas ng mga paa, may bagong mga insights o kahulugan na makikita natin sa huling hapunan.

At sa taong ito po pinagdidirwang natin ang Year of the Youth. Taon ng mga kabataan. Kaya maganda po na ating iugnay ang ginawa ni Hesus sa huling hapunan. Ang kanyang pag-aalay ng katawan at dugo. Ang kanyang paghuhugas ng paa sa kataatayuan ng mga kabatan ngayon.

Tototo hindi lamang mensahe para sa mga kabataan, mensahe para sa ating lahat, para sa hindi na bata tulad ko. Naging kabataan din tayo kaya makinig din tayo at para sa mga musmos pang bata, magiging kabataan din kayo. At si Hesus sa huling hapunan. Si Hesus na ipapapako sa krus ay isang kabataan.

Jesus was young when he fulfilled his mission. And in his resurrection, Jesus is forever young. So, his message will never become old. For the youth of every time, every generation, Jesus has something to teach you. Jesus was young when he fulfilled his mission.

Kaya naman po minarapat natin na ang labingdalawa na huhuhgasan ang paa ay galing sa mga kabataan. Iba’t-ibang karanasan, iba’t-ibang kasaysayan, iba’t-ibang larangan ng buhay.

May nagtratrabaho na. May iginapang ang pag-aaral para makatapos. May nasunugan, nawalan ng lahat pero naranasan papaano mula sa abo ay babangon. Mayroong ipinanganak na may cerebral palsy. Mayroong mga kamakailan lang nakita ang tunay na magulang. May mga lumaki kasama hindi ang tunay na magulang. Mayroong taga-Bangladesh na dati hindi sineseryoso ang kanyang kagustuhang managing relihiyosa pero ngayon ay madre na. At mayroong isang taga-India na, ang kanyang pangarap ay ngayon ay misyonero dito sa Pilipinas.Mayroong bagong kasal. Dalawang linggo pa lang kasal. Batang-bata sa buhay may asawa at nakita agad nila kailangan, pasensiya. Dalawang linggo pa lang.

At mayroong unang pagkakataon boboto, batang bata talaga at excited. Sabi niya pakiramdam ko magkakaroon na ako ng silbi sa bayan. Makikilahok sa eleksiyon upang sabi niya ang isa kong boto harinawa makapagpabago sa mukha ng lipunan.

Iba’t ibang sugat lalo na galing sa pamilya. Subalit ibat-iba ring kuwento ng pagbangon, pag-ahon. At ang isa nga po ay naanyayahan pa ni Pope Francis na sumama sa meeting ng ma obispo sa Roma last October bilang kinatawan ng kabataang Pilipino at siya ay taga rito sa atin sa Archdiocese of Manila.

Sila po ang huhugasan natin ng paa. At tayong dating mga bata, at kayong tunay na mga bata pa ngayon at yaong magiging kabataan sa kinabukasan, makakahanap kayo sa bawat isa sa kanilang ng inyong karugtong at ito po ang pakiusap ko hindi lamang sa kanilang labindalawa, kundi sa ating lahat. Tititgan si Hesus sa huling hapunan. Pakinggan si Hesus sa huling hapunan. Pakinggan siyang nagsabi ito, ang aking katawan para sa iyo. Pakinggan si siya na nagsabi, ito ang aking dugo para sa iyo. Tignan siya, damhin siya na naghugas ng paa ng kanyang mga alagad.

Mga kabataan ng Archdicoese of Manila, mga kabataan na nanonood at nakikinig sa misang ito pati ang mga kabataang Pilipino na nasa ibang bansa na maaaring sumusubaybay sa misang ito. Hayaan ninyo na paalalahanan kayo ni Hesus batay sa ebanghelyo.

Una, sabi po dito mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Sa huling hapunan, sa paghuhugas ng paa pinapakita ni Hesus kung gaano niya kamahal ang kanyang mga kaibigan. Pinapakita ng kabataang si Hesus ang pagmamahal niya sa kanya mga kaibigan.

Mga kabataang Pilipino, alam ko kay rami kayong pinagdadaan, ang malungkot na pagkasira ng pamilya. Siguro yung iba sa inyo nagtatanong, mahal ba ako ng aking ama? Mahal ba ako ng aking ina? May tunay kayang pag-ibig. Ang pagmamahal ba’y salita lamang at hanggang pangako lamang.

Mahal ba ako ng aking mga teachers? Talaga bang nagmamalasakit sila? Mahal ba ako ng aming government officials? Mahal ba ako ng kapulisan? Mahal ba ako ng mga? Mahal ba ako ng aming paris?

May nagmamahal ba sa amin? Yung mga kabataan na binu-bully, mga kabataan na sinusulsulan na magbisyo pagkatapos sila ay napapahamak. Napapatanong siguro sila, may nagmamahal ba sa akin?

Mga kabataan may nagmamahal sa inyo. Mahal kayo ni Hesus at patutunayan nya na mahal niya kayo hanggang sa katapusan. Please believe Jesus loves you and when nobody else loves you, you have someone named Jesus. Someone young, someone as young as you who knows the longing of young people to be loved and he is there to love you til the end. Tanggapin niyo ang kanyang pag ibig. Tanggapin niyo siya hndi kayo magsisisi.

Ikalawa, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga minamamhal.  Ayaw ni Pedro. Wag! Ayaw kong magpahugas ng paa sa iyo kasi ikaw ang guro, ikaw ang pinuno. E bakit ikaw ang maghuhugas ng aming paa, yan ay gampanin ng isang alipin. Hindi pwede, sabi ni Pedro. Sabi naman no Hesus, kung hindi ka magpapahgas ng paa sa akin wala kang kaugnayan sa akin.

Mga kabataan siguro may bahagi ng iyong pagkatao, kasaysayan, buhay na gusto ninyong itago sa iba pati kay Hesus. Huwag! Huwag! Marumi ang aking paa. Huwag! Sugat-sugat ang aking budhi. Huwag!  Baku-bako ang aking nakaraan. Huwag Hesus, makikita mo ang aking kasalanan. Tulad ni Pedro nahihiya tayo kay Hesus. Mga kabataan, please, magpahugas kayo kay Hesus. Magpahugas kayo ng kasalanan. Magpahugas kayo ng mga sugat dahil siya’y sugatan din. Magpahugas kayo ng budhi. Magpahugas kayo ng kahaihiyan. Magpahugas kayo ng buong pagkatao niyo. Huwag kayo mahihiya kasi si Hesus ang nagmamahal. Kaya niyang hugasan pati ang ating kasalanan.

Let Jesus wash you, don’t be afraid, don’t be ashamed. The world will judge you but Jesus will wash you. Wash you with his blood. That’s how precious you are to him.

At panghuli, sabi ng batang Hesus sa mga kabataan niyang disipulo. Naunawaan ba ninyo ang aking ginawa? Kung ako na guro at Panginoon ay naghugas ng inyong paa, maghugassan kayo ng paa.

Mga kabataan mahal kayo ni Hesus. Huhugasan kayo ni Hesus. At bilang minahal ni Hsus, ipakita niyo sa iba ang pagmamahal na inyong tinanggap. Hinugasan ka ni Hesus, pinaglingkuran ka ni Hesus, kahit hindi karapat-dapat. Maglingkod ka rin Huwag mong sarilinin ang pag-ibig na ibinigay sayo. ibahagai sa iba.

Mga kabataan, lumabas kayo sa inyong mundo, may mga ibang mundo pa dyan. Marami ring sugatan katulad nyo. Kahit ka may sugat, huwag mong gawin ang sugat mo bilang bilangguan. Nakakulong ka na lang doon. Pahugasan mo kay Hesus ang sugat mo at pag nahugasan, lumabas ka, hugasan mo rin ang sugat ng iba.

Be compassionate not self-focused. Be a servant rather than wait to be served. Love others and not just expect to be loved. Sabi nga ni Saint Francis of Assisi sa kanyang panalangin, ang hinihingi niyang biyaya na siya ang umunawa sa halip na hanapin na siya ang uunawain. Ganun. Ininuwa tayo ni Hesus umunawa rin tayo sa iba. Minahan tayo ni Hesus, magmahal tayo sa iba.

Please, young people, believe with certainty no matter what your experience with your family has been even if one of your parents is absent, even when the stresses of life have made you doubt whether you are loved, believe Jesus loves you with an everlasting love. And Jesus can wash not only your feet but your wounds and your history. And Jesus wants you to be his friend, to join him in the washing of so many other young people and not so young.

Para po sa mga magulang na nandito, sana maipadama ninyo sa inyong mga anak ang pagmamahal ng Diyos sa kanila para hindi sila magdududa na may Hesus na nagmamahal.

Para po sa mga teachers, para sa mga may responsilidad sa lipunan, ang mga kabataan ay dapat gabayan hindi dapat pagsamantalahan. Ang kabataan minamahal hindi ibinebenta, nioloko at pinagku-kuwartahan.

Like Jesus let us love the youth until the end.

Bago po natin ganapin ang paghuhugas ng paa, tumahimik po muna tayo sandali at kung may kakilala kayong kabataan na sugat-sugatan at nangangailang ng pag-ibig alalahanin nyo po siya at ipagdasal sa Panginoon.