Church in Action: COVID-19 crisis response.

March 23, 2020, 1:10PM Nagkakaisa ang iba’t-ibang diocese, archdiocese, parishes, catholic organizations at catholic institution sa pagkalinga sa mga apektado … Continue reading Church in Action: COVID-19 crisis response.