Veritas Editorial

Ang tunay na susi sa kaunlaran

Mga Kapanalig, ano nga ba ang susi sa kaunlaran?
Bago matapos ang Pebrero, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA, na pinangungunahan ng ating pangulo, ang Philippine Development Plan o PDP para sa taóng 2017 hanggang 2022. Ang planong ito ang gabay ng ating pamahalaan sa pagkamit ng hinahangad na kaunlaran sa ating bansa. Sa dokumentong ito inilalatag ng mga economic managers ng ating pamahalaan ang mga target at istratehiya upang maisakatuparan ang mga ito hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Duterte sa 2022. Ang PDP ang magsisilbing batayán ng lahat ng ahensiya ng gobyerno sa pagbubuo nila ng kani-kanilang mga patakaran, programa, at proyekto.
Gaya sa mga nakaraang PDP, matingkad sa kasalukuyang plano ang patuloy na pagtugon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtiyak na ang pag-angat ng ekonomiya ay napakikinabangan ng lahat. Ito ang tinatawag nating “inclusive growth”. Kasabay nito ang pagpupursiging ibaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Nakalagay din sa plano ang layuning itaas ang tiwala ng taumbayan sa gobyerno at lipunan; pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga komunidad na tumugon sa sakuna; at pag-alabin ang hangarin ng mga Pilipinong isulong ang pagbabago.
Upang makamit ang mga layuning ito, inisa-isa ng PDP ang mga istratehiyang gagamitin ng pamahalaan at ang mga ito ay may ginrupo sa tatlong kategorya: malasakit, pagbabago, at patuloy na pag-unlad. Nakapaloob sa kategorya ng “malasakit” ang mga istratehiyang magpapatatag sa mga bagay na nag-uugnay sa ating mga Pilipino. Halimbawa nito ang pagpapahusay sa mga pampublikong tanggapang nakatuon sa pangangailangan ng taumbayan. Ang mga ito ay dapat na maging mabilis at patas na paghahatid ng katarungan. Dapat din nilang itinataas ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa mayaman nating kultura. Sa ikalawang kategorya naman, binibigyang-diin ang mga istratehiyang ipadarama sa mga ordinaryong Pilipino ang “pagbabago”. Hangad ng mga istratehiyang ito na iangat ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka at mangingisda. Pahuhusayin din ng pamahalaan ang mga programang pangkalusugan at pang-edukasyon, kasabay ng pagtataguyod ng karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Samanatala, nakatuon naman ang huling kategoryang “patuloy na pag-unlad” sa istratehiyang magpapaigting ng tinatawag na science, technology and innovation, kaakibat ang mga hakbang na gagabay sa mga pamilyang Pilipinong tiyaking akma ang kanilang kakayanan upang tugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro.
Maganda sa pandinig ang nilalaman ng Philippine Development Plan at hangad nating makamit ng pamahalaan ang mga mabubuting layunin nito. Bagama’t malaking bahagi sa katuparan ng mga ito ay nakasalalay sa mga ahensya ng gobyerno, malaki rin ang hinihingi nito sa ating mga mamamayan, sa taumbayan. Katulad ng sinasabi sa mga panlipunang turo ng Simbahan, ang taumbayan ang nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaan kaya’t taumbayan din ang nararapat na magtamasa sa mga serbisyo at produkto ng pamahalaan. Dahil dito, masugid tayong hinihimok ng ating Simbahan na makilahok at mag-ambag hindi lamang sa mga pampulitikang usapin at gawain, kundi maging sa mga aspeto ng pamamahala na may kaugnayan sa ekonomiya, kultura, at buong lipunan.
Tungkulin nating makilahok sa buhay ng ating lipunan, kaya’t dapat natin itong tupdin nang may pananagutan at nang may pagtanaw sa kabutihan ng lahat. Hindi natin makakamit ang kabutihang hatid ng demokrasya kung walang aktibo at responsableng pakikilahok ang mga mamayanan. Maaari itong magsimula sa pagbabantay at paninigurong hindi mananatiling nasa papel ang magagandang plano sa PDP. Ngunit bilang mga Kristiyano, samahan natin ang pakikilahok ng pagsusuri at pagkilatis kung ang mga hakbang na gagawin ng mga namumuno sa atin ay makatao at maka-Diyos. Mga Kapanalig, ang aktibo at mapanuring taumbayan ang susi sa kaunlaran.
Sumainyo ang katotohanan.